Mallorca

A mb la finalitat de disposar d'un marc específic de referència en matèria de planificació turística per l'illa de Mallorca, des de la Fundació Mallorca Turisme es va posar en marxa el Pla Estratègic de Turisme de Mallorca 2020-2023.
Aquest Pla va ser desenvolupat amb anterioritat al brot de la pandèmia mundial originada pel COVID-19. La irrupció d'aquesta crisi sanitària ha suposat un impacte d'enormes proporcions en la promoció, gestió i estratègia de posicionament de totes les destinacions turístiques del món on Mallorca no és una excepció.
En conseqüència, la Fundació Mallorca Turisme s'ha vist en l'obligació de dur a terme un Programa de Reactivació Turística Post COVID-19 específic i en base als eixos estratègics i línies d'actuació ja definits.